[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RosegardenEl Wednesday 01 October 2008 18:10:28 Orestes Mas va escriure:
> El Wednesday 01 October 2008 13:33:46 Daniel va escriure:
> > Hola a tothom:
> >
> > Algú coneix l'editor de música Rosegarden? L'he instal·lat i funciona,
> > però no reprodueix el so. En la pàgina de configuració, dóna un error tal
> > com "El MIDI funciona però l'àudio no".
> >
> > En aquesta mateixa pàgina ofereix la possibilitat de consultar l'error
> > amb més detall, i apareix el següent:
> > -------------------------------------------------------------------------
> >-- ----------------------- Rosegarden 1.7.0 - AlsaDriver [ALSA library
> > version 1.0.16, module version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC),
> > kernel version 2.6.22-3-686]
> >
> > JackDriver::initialiseAudio - JACK server not running
> >
> >  ALSA Client information:
> >
> >   14,0 - (Midi Through, Midi Through Port-0)			(DUPLEX) [ctype 2, ptype
> > 655362, cap 99]
> >
> > Creating device 0 in Play mode for connection 14:0 Midi Through Port-0
> > (duplex) (not connecting)
> > Default device name for this device is MIDI output system device
> > Creating device 1 in Record mode for connection 14:0 Midi Through Port-0
> > (duplex) (not connecting)
> > Default device name for this device is MIDI input system device
> > Using low-resolution system timer, sending a warning
> >   Current timer set to "system timer"
> >   WARNING: using system timer with only 250Hz resolution!
> > AlsaDriver::initialiseMidi - initialised MIDI subsystem
> >
> > Using low-resolution system timer, sending a warning
> >   Current timer set to "system timer"
> >   WARNING: using system timer with only 250Hz resolution!
> >
> >  ALSA Client information:
> >
> >   14,0 - (Midi Through, Midi Through Port-0)			(DUPLEX) [ctype 2, ptype
> > 655362, cap 99]
> >
> > AlsaDriver::setRecordDevice - 255:255 failed to subscribe device 1 as
> > record port
> > -------------------------------------------------------------------------
> >-- -------------------------
> >
> > Sembla que el server Jack no funciona,
>
> Exacte, és això.
>
> > però a l'engegar el Rosegarden
> > apareix també la pantalleta del Jack server i arrenca normalment. Ah, i
> > en el FAQ de Rosegarden no he estat capaç de trobar res que pugui aportar
> > una mica de llum al problema. I en el de Jack tampoc.
>
> T'arrenca el jack si l'invoques directament des del qjackctl?
>
> Orestes.

No he aconseguit instal·lar el qjackctl. Dona un error al final del ./make.


Reply to: