[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RosegardenEl Wednesday 01 October 2008 13:33:46 Daniel va escriure:
> Hola a tothom:
>
> Algú coneix l'editor de música Rosegarden? L'he instal·lat i funciona, però
> no reprodueix el so. En la pàgina de configuració, dóna un error tal com
> "El MIDI funciona però l'àudio no".
>
> En aquesta mateixa pàgina ofereix la possibilitat de consultar l'error amb
> més detall, i apareix el següent:
> ---------------------------------------------------------------------------
>----------------------- Rosegarden 1.7.0 - AlsaDriver [ALSA library version
> 1.0.16, module version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC), kernel
> version 2.6.22-3-686]
>
> JackDriver::initialiseAudio - JACK server not running
>
>  ALSA Client information:
>
>   14,0 - (Midi Through, Midi Through Port-0)			(DUPLEX) [ctype 2, ptype
> 655362, cap 99]
>
> Creating device 0 in Play mode for connection 14:0 Midi Through Port-0
> (duplex) (not connecting)
> Default device name for this device is MIDI output system device
> Creating device 1 in Record mode for connection 14:0 Midi Through Port-0
> (duplex) (not connecting)
> Default device name for this device is MIDI input system device
> Using low-resolution system timer, sending a warning
>   Current timer set to "system timer"
>   WARNING: using system timer with only 250Hz resolution!
> AlsaDriver::initialiseMidi - initialised MIDI subsystem
>
> Using low-resolution system timer, sending a warning
>   Current timer set to "system timer"
>   WARNING: using system timer with only 250Hz resolution!
>
>  ALSA Client information:
>
>   14,0 - (Midi Through, Midi Through Port-0)			(DUPLEX) [ctype 2, ptype
> 655362, cap 99]
>
> AlsaDriver::setRecordDevice - 255:255 failed to subscribe device 1 as
> record port
> ---------------------------------------------------------------------------
>-------------------------
>
> Sembla que el server Jack no funciona,

Exacte, és això.

> però a l'engegar el Rosegarden 
> apareix també la pantalleta del Jack server i arrenca normalment. Ah, i en
> el FAQ de Rosegarden no he estat capaç de trobar res que pugui aportar una
> mica de llum al problema. I en el de Jack tampoc.

T'arrenca el jack si l'invoques directament des del qjackctl?

Orestes.
Reply to: