[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RosegardenHola a tothom:

Algú coneix l'editor de música Rosegarden? L'he instal·lat i funciona, però no 
reprodueix el so. En la pàgina de configuració, dóna un error tal com "El 
MIDI funciona però l'àudio no".

En aquesta mateixa pàgina ofereix la possibilitat de consultar l'error amb més 
detall, i apareix el següent:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rosegarden 1.7.0 - AlsaDriver [ALSA library version 1.0.16, module version 
1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC), kernel version 2.6.22-3-686]

JackDriver::initialiseAudio - JACK server not running

 ALSA Client information:

  14,0 - (Midi Through, Midi Through Port-0)			(DUPLEX) [ctype 2, ptype 
655362, cap 99]

Creating device 0 in Play mode for connection 14:0 Midi Through Port-0 
(duplex) (not connecting)
Default device name for this device is MIDI output system device
Creating device 1 in Record mode for connection 14:0 Midi Through Port-0 
(duplex) (not connecting)
Default device name for this device is MIDI input system device
Using low-resolution system timer, sending a warning
  Current timer set to "system timer"
  WARNING: using system timer with only 250Hz resolution!
AlsaDriver::initialiseMidi - initialised MIDI subsystem

Using low-resolution system timer, sending a warning
  Current timer set to "system timer"
  WARNING: using system timer with only 250Hz resolution!

 ALSA Client information:

  14,0 - (Midi Through, Midi Through Port-0)			(DUPLEX) [ctype 2, ptype 
655362, cap 99]

AlsaDriver::setRecordDevice - 255:255 failed to subscribe device 1 as record 
port
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sembla que el server Jack no funciona, però a l'engegar el Rosegarden apareix 
també la pantalleta del Jack server i arrenca normalment. Ah, i en el FAQ de 
Rosegarden no he estat capaç de trobar res que pugui aportar una mica de llum 
al problema. I en el de Jack tampoc.


Reply to: