[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iceweasel 3a mi també m'ha funcionat aquesta sol·lució
moltes gracies!

El 13 / juliol / 2008 14:02, Benjamí Villoslada <benjami@gmail.com> ha escrit:
El Dissabte 12 Juliol 2008, Lluís Gili va escriure:
> l'iceweasel el tinc a la versió 3.0~rc2-2 i el firebug a la 1.2.0b4

No funciona el darrer Firebug.  Cal que sigui la 1.2.0.b3, vaig haver de
retrocedir-la.

--
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: