[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iceweasel 3Dons teniu sort de que us funcioni el Iceweseasel 3.0~rc2-2. Jo a la
que engego el gmail se m'en va amb orris. (AMD64). Ara mateix estic
fent servir el konqueror

El 13/07/08, Marc <budalokkos@gmail.com> ha escrit:
> En/na Benjamí Villoslada ha escrit:
>> El Dissabte 12 Juliol 2008, Lluís Gili va escriure:
>>
>>> l'iceweasel el tinc a la versió 3.0~rc2-2 i el firebug a la 1.2.0b4
>>>
>>
>> No funciona el darrer Firebug.  Cal que sigui la 1.2.0.b3, vaig haver de
>> retrocedir-la.
>>
>>
>
> Gràcies !! A mi m'ha funcionat de perles. Esperem que a qui va obrir el
> fil també.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>


-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
           pnubiola@fsfe.org


Reply to: