[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Indexes del Apache2Has comprovat que tinguis el allowoverride amb els permisos activats?

per assegurar-te'n prova amb
allowoverride All

El dg 13 de 07 de 2008 a les 13:14 +0200, en/na Benjamí Villoslada va
escriure:
> Qualcú ha captat els canvis per l'Indexes a la Sid?
> 
> Pel que llegeixo a la documentació, i tal com el tenia, funcionava.  Des 
> d'alguna actualització no, i no trobo el què.
> 
> Funcionava:
> 
> - Amb un .htaccess que digués  Options Indexes
> - Posant  -Indexes al /etc/apache2/mods-available/userdir.conf
> 
> La idea és que no llistés cap directori excepte els que tenguin el .htaccess.  
> Ara no aconsegueixo que ho faci.  L'error és  "[...]/.htaccess: Options not 
> allowed here".
> 
> -- 
> Benjamí
> http://blog.bitassa.cat
> 
> 
> 
> .
> 
> 


Reply to: