[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: crear arrays amb bash 8/05/08 @ 19:38 (+0200), thus spake Ernest Adrogué:
> Tinc un problema amb bash, que és que no puc crear arrays si no és
> assignant els valors a ma (no massa pràctic).

Em contesto a mi mateix, el problema és que tenia la variable $ISP
mal definida i per tant no feia la separació de paraules.

Ernest


Reply to: