[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

crear arrays amb bashHola,

Tinc un problema amb bash, que és que no puc crear arrays si no és
assignant els valors a ma (no massa pràctic).

Per exemple, això funciona:

$ foo=( 1 2 3 )
$ echo ${foo[0]}
1

En canvi això no:

$ foo=( `echo 1 2 3` )
$ echo ${foo[0]}
1 2 3

Això tampoc:

$ unset foo
$ echo 1 2 3 | read -a foo
$ echo ${foo[0]}

$

Algú té alguna idea de perquè no funciona??
Segons tots els exemples que trobo per internet hauria de
funcionar tant la substitució com el read.


Ernest


Reply to: