[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bind lentTots dos em contesten, i a més no potser que vagi a buscar el segon
dns, ja que tots dos sols tenen com a servidor dns ells mateixos.

Salut!El 08/05/08, Jaume Sabater <jaume@argus.net> ha escrit:
> "nslookup is deprecated"...
>
> Usa "dig", el trobaràs als dnsutils.
>
> Diria que tens un bind9 que no escolta, i per lo tant, no contesta. D'aquí el
> timeout. Un cop salta el timeout, va a buscar el segon servidor dns.
>
> Prova-ho amb dig, fent:
>
> dig A @dnsinet.domini.com domini.com
>
> dig A @192.168.142.180 domini.com
>
> Et dirà si contesten o no.
>
> El Thursday 08 May 2008 16:50:46 Ramon Cuñé va escriure:
> > Bones,
> >
> > tinc dos servidors dns (bind9) sobre Debian Etch que funciona
> > perfectament sobre linux amb la comanda dig. Però un d'ells quant
> > provo de resoldre amb nslookup sobre windows em dona el següent error,
> > en canvi l'altre no em generar el timed out:
> >
> > C:\>nslookup
> > Servidor predeterminado:  dnsinet.domini.com
> > Address:  192.168.142.160
> >
> > > server 192.168.142.180
> >
> > Servidor predeterminado:  [192.168.142.180]
> > Address:  192.168.142.180
> >
> > > www.domini.com
> >
> > Servidor:  [152.62.10.216]
> > Address:  152.62.10.216
> >
> > DNS request timed out.
> >     timeout was 2 seconds.
> > Nombre:  www.cag.es
> > Address:  195.79.189.5
> >
> >
> > Tot i el timed out acabar resolen perfectament la ip.
> > Algú té alguna idea d'on pot venir el problema?
> >
> > Gràcies!
>
>
>
> --
> Jaume Sabater
>


Reply to: