[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APACHEdiu això:
cat /etc/apache2/ports.conf
Listen 80

<IfModule mod_ssl.c>
    Listen 443
</IfModule>


2008/5/7 hubble <hubble@flashmail.com>:
El Tue, 6 May 2008 23:46:03 +0200
ASQUES <benasques@gmail.com> va dir:

> no se que li ha passat al meu apache que un bon dia ha dit que no vol
> escoltar el port 80, criden massa, suposo que es això pq:
>
> # sudo netstat -anputa | grep " LISTEN "
> tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*
> LISTEN     4995/mysqld
> tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*
> LISTEN     5121/smbd
> tcp        0      0 0.0.0.0:6549            0.0.0.0:*
> LISTEN     5292/mythbackend
> tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*
> LISTEN     6491/cupsd
> tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*
> LISTEN     5121/smbd
> tcp6       0      0 :::5900                 :::*
> LISTEN     5746/vino-server
> tcp6       0      0 :::21                   :::*
> LISTEN     5419/proftpd: (acce
> tcp6       0      0 :::22                   :::*
> LISTEN     4836/sshd
> tcp6       0      0 :::631                  :::*
> LISTEN     6491/cupsd
>
> magiaaa no hi ha el 80 ni l'apache quan l'eh arrencat manual i tot (sudo
> /etc/init.d/apache2 start)
>
> alguna idea? que puc fer? que li ha passat?
> Coses més rares que passen tu...
>

que diu si fas:
$ cat /etc/apache2/ports.conf>
> Gracies!
> **
>


--
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
    \
     \  (__)      _           _     _     _
        (\/)     | |__  _   _| |__ | |__ | | ___
 /-------\/      | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||       | | | | |_| | |_) | |_) | |  __/
*  ||----||       |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___|
  ~~    ~~
  Registered user num. 368051
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
Reply to: