[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ttf-liberationA la Sid vaig posar la ttf-liberation, però només funcionava si la configurava 
a mà. 

Hi ha massa paquets que tiren d'Arial, i calia llevar el paquet msttcorefonts.

Ara la Liberation funciona per defecte als programes GTK i al Firefox (aka 
Iceweasel :)   Trob què tot plegat guanya, perquè la Liberation té més gràcia 
que no pas l'Arial.  És més llegible.

M'agradaria que també fos la tipografia per defecte al Konqueror, però no. 
Pinta una cosa semblant a l'Arial cada cop que la troba configurada.  Un lloc 
per a provar-ho és la portada del Google o del Gmail.  Aquí les teniu 
face-to-face:
http://itaca.bitassa.cat/~benjami/tmp/gmail-liberation-nomes-ff.png

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


Reply to: