[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ttf-liberationA Diumenge 04 Maig 2008, Benjamí Villoslada va escriure:
> A la Sid vaig posar la ttf-liberation, però només funcionava si la
> configurava a mà.
>
> Hi ha massa paquets que tiren d'Arial, i calia llevar el paquet
> msttcorefonts.
>
> Ara la Liberation funciona per defecte als programes GTK i al Firefox (aka
> Iceweasel :)   Trob què tot plegat guanya, perquè la Liberation té més
> gràcia que no pas l'Arial.  És més llegible.
>
> M'agradaria que també fos la tipografia per defecte al Konqueror, però no.
> Pinta una cosa semblant a l'Arial cada cop que la troba configurada.  Un
> lloc per a provar-ho és la portada del Google o del Gmail.  Aquí les teniu
> face-to-face:
> http://itaca.bitassa.cat/~benjami/tmp/gmail-liberation-nomes-ff.png

No sembla pas Arial, la del Konqueror. Més aviat una Bitstream Vera Sans.

Orestes.


Reply to: