[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: baixar-se paquets d'altres arquitecturesEm sembla que una cosa així hauria de funcionar...

  # apt-get -o APT::Architecture=amd64 update
  # apt-get -o APT::Architecture=i386 -d install bash

Però potser et farà falta un '--force' per saltar-te les dependències. Fa una 
mica de 'yuyu'.
-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: