[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Enllaços en una unitat CIFSA Dilluns 10 Març 2008, Jordi Funollet va escriure:
> Leopold Palomo Avellaneda dixit:
> > em dona error, que no està permés.
>
> Osti, si? A veure?

aqust fil em recorda a un acudit de un tio que va en globus i està perdut i 
les resposta que obté del pagès és que va en globus ....

a veure, necessito fer unes còpies de fitxers en un directori que és una 
unitat muntada per cifs. Resulta que no puc fer enllaços simbòlics i he 
trobat en alguna pàgina que deia que era una limitació del sistema de 
fitxers.

Algú ho pot confirmar?

Gràcies,

Leo

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: