[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Enllaços en una unitat CIFSA Dilluns 10 Març 2008, Jordi Funollet va escriure:
> Leopold Palomo-Avellaneda dixit:
> > Bones,
> >
> > tinc un error en una cosa que no m'ho puc creure i necessitaria
> > confirmació. Es cert que no puc fer un enllaç simbòlic en una unitat
> > muntada del tipus CIFS o smb?
>
> Pots fer enllaços simbòlics fins i tot a fitxers que no existeixen.

em dona error, que no està permés.

És un  tema del que suporta el sistema de fitxers en xarxa.

Leo

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: