[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Quina podria ser la millor opció per virtualitzar windows XP ?Mirat el Opensync , Kitchensync.
Permet syncronitzar el linux amb dispostius mobils i existeix el
driver per syncrinitar-lo amb pocketpc

El 08/03/08, ilion1250 <ilion1250@gmail.com> ha escrit:
> A l'abril farà un any que vaig migrar a Linux però hi ha dos problemes
> que no he pogut resoldre:
> 1) L' escanner, el model que tinc no està soportat i per tant no el puc
> fer servir però com que alguns models suportats estan força bé de preu,
> no es un problema que em preocupi massa.
> 2) Sincronitzar un Pocket PC amb Windows Mobile 5, aquest dispositiu té
> un any i mesos i per tant de moment no em plantejo comprar un model que
> porti linux (però tot arribarà). Mentrestant havia pensat si no seria
> possible que mitjançant un programa de virtualització arrencar l'XP i
> sincronitzar el dispositiu.
> Creieu que això seria possible amb virtualbox o quelcom per l'estil ?
>
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
      pnubiola@fsfe.org


Reply to: