[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PHP, quotes i gestors de continguts

El que se m’acudeix asi ràpidament es fer un script que modifiqui el propietari y el grup del ficher de cada carpeta, i que estigui programat en el cron.


Per exemple, si els fitchers estan en la carpeta de pepe fer un.

for $i (ls carpeta)

       chown $i <nom carpeta>


(l'escript no funciona)Es una solució una mica cute i rapida per sortir del pas, segurament hi ha altres de millors.>

Salutacions,


Actualment manipulo (més que administro) un servidor amb una Debian Etch, Apache2, PHP5 i quotes per usuari, entre d'altres serveis. En instal·lar gestors de continguts en PHP com portals, galeries de fotos, etc (Joomla, Gallery2, Mambo, etc.) m'he trobat amb el següent problema: qualsevol arxiu que es crea via web (per exemple, pujant un fitxer d'un mòdul de Joomla) té com a propietari l'usuari de l'apache: www-data.


Això és un gran inconvenient, ja que:


- L'arxiu està a la carpeta de l'usuari X, però no pertany a X sinó a www-data

- La quota de l'usuari www-data va augmentant en cada fitxer que es puja (cada foto que es redimensiona, etc), però no la dels usuaris que ho fan.

- Un usuari podria utilitzar PHP per a esborrar els fitxers del www-data dins del directori d'un altre usuari.


I no se m'ocorre / trobo cap solució raonable:


- No puc treure PHP

- No es pot fer un chown recursiu per a cada usuari perquè la majoria de pàgines en PHP deixarien de funcionar.


Imagino que les empreses que tenen serveis d'allotjament compartit fan servir servidors virtuals, o alguna cosa així, que en principi no és el que vull posar en marxa. Coneixeu alguna solució o teniu alguna idea? He estat mirant si l'apache pot crear els fitxers com d'un altre usuari, o pot córrer amb diversos noms d'usuari o alguna cosa per l'estil, però no tinc gaire clar que això sigui possible.


Qualsevol idea o ajuda serà ben rebuda.


Moltes gràcies!


Salutacions,


Roger

-- 

Saludos,

 David                            mailto:davidtrigo123@yahoo.es

______________________________________________ LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. Llamadas a fijos y m�es desde 1 c�imo por minuto. http://es.voice.yahoo.com
Reply to: