[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

El misteri del ratolí gandulHola:

He fet un nou descobriment pel que fa al ratolí gandul: quan acabo
d'engegar el sistema i el ratolí no fa res, resetejant l'escriptori del
Gnome (Alt-Ctrl-Retrocés) es posa a funcionar. Vol dir que el ratolí
arranca amb la GUI?

Cordialment,


Reply to: