[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fw: unisonSinó, sempre pots jugar amb les iptables.

Algo com:

iptables -t nat -A POSTROUTING -d $IP_SERVIDOR --dport 22 -j 
DNAT --to-destination $IP_SERVIDOR:2203
iptables -t nat -A PREROUTING -s $IP_SERVIDOR --sport 2203 -j SNAT --to-source 
$IP_SERVIDOR:22

Crec que amb això et funcionarà.

El Saturday 01 December 2007 14:27, hubble va escriure:
> Bones,
>
> Intento fer servir l'unison (gtk) per aconseguir un backup (d'aquest que
> saben quins son els canvis produïts) del contingut d'un directori a un
> servidor remot per internet amb protocol ssh.
>
> El problema el tinc amb que el port del servidor no es un port ssh normal,
> es a dir enlloc del 22 fa servir el 2203
>
> Arrenco l'unison, configuro els directoris origen:
> /home/hubble/insti
>
> i remot:
> insti.xtec.cat:2203//home/hubble (segons surt al fitxer de configuracio
> insti.prf)
>
> Li dic que es conecti, va cap a l'ordinador remot, contacta, em demana la
> contrasenya (això vol dir que les rutes estan ben posades) pero una vegada
> posada la contrasenya (que es correcta) em surt un missatge que diu: Fatal
> error
> Los conection with the server
>
> Jo crec que es perque no es memoritza el port de l'ordinador remot.
>
> A algu se l'hi acut com solucionar això o sap algun truquillo per fer-lo
> funcionar?
>
> també s'acepten sugeriments d'altres programes que si puguin fer aquest
> backup.
>
> gracies,
>
>
>
>
> --
> _________________________________________________
> / gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
> \_________________________________________________ /
>   \
>    \ (__)   _      _   _   _
>     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___
>  /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
> / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
> * ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___|
>  ~~  ~~
>  Registered user num. 368051
>  and did not take anything above.
> ------
> 1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

 argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
 "creant en la web des de 1995"

 www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
 Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: