[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fw: unisonBones,

Intento fer servir l'unison (gtk) per aconseguir un backup (d'aquest que saben quins son els canvis produïts) del contingut d'un directori a un servidor remot per internet amb protocol ssh.

El problema el tinc amb que el port del servidor no es un port ssh normal, es a dir enlloc del 22 fa servir el 2203

Arrenco l'unison, configuro els directoris origen:
/home/hubble/insti

i remot:
insti.xtec.cat:2203//home/hubble (segons surt al fitxer de configuracio insti.prf)

Li dic que es conecti, va cap a l'ordinador remot, contacta, em demana la contrasenya (això vol dir que les rutes estan ben posades) pero una vegada posada la contrasenya (que es correcta) em surt un missatge que diu:
Fatal error
Los conection with the server

Jo crec que es perque no es memoritza el port de l'ordinador remot.

A algu se l'hi acut com solucionar això o sap algun truquillo per fer-lo funcionar?

també s'acepten sugeriments d'altres programes que si puguin fer aquest backup.

gracies,
-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    
  Registered user num. 368051 
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
Reply to: