[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fw: unisonEl Mon, Dec 03, 2007 at 12:45:30AM +0100, Jordi Funollet ens deleit�mb les seg�paraules:
> Afegeix al teu '~/.ssh/config':
> 
>   Host insti.xtec.cat 
>       Port 2203
> 
> I no et caldrà escriure el port a la línia de comanes. Potser ajuda. 

No crec que aquest sigui el motiu (excepte en el poc probable cas en que 
l'unison no suporti utilitzar ports no estandard).

Un motiu podria ser que no tinguis el mateix nom d'usuari en ambdos llocs, 
o que al host desti no tinguis permis per entrar-hi per ssh (que suposo que 
no deu ser el cas).

apa!

-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 TollboothReply to: