[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fw: unisonAfegeix al teu '~/.ssh/config':

  Host insti.xtec.cat
      Port 2203

I no et caldrà escriure el port a la línia de comanes. Potser ajuda.
-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: