[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nvidia - The CC version check failedEl Sun, 11 Nov 2007 15:21:57 +0100
matze <matze@riseup.net> va dir:

> hola hubble,

Hola matze :)


> > Algu/na em diu com puc fer això?
> 
> prova-ho amb:
> 
> CC=<ruta_al_binari_del_gcc_4.1> <instalador_de_nvidia>
> 
> m.


doncs si, amb això funciona perfectament.
Moltes gracies per totes les respostes.> 
> -- 
>  Si deseas mantener tu libertad, debes estar preparado para defenderla
>              (Richard Stallman)
>                                 .''`.
>   using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
>                                 `. `'`
> gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-
> 

-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    
  Registered user num. 368051 
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
Reply to: