[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nvidia - The CC version check failed-> The CC version check failed:

  The compiler used to compile the kernel (gcc 4.1) does not exactly match the
  current compiler (gcc 4.2). The Linux 2.6 kernel module loader rejects kern
  el modules built with a version of gcc that does not exactly match that of t
  he compiler used to build the running kernel.

  If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
  ect "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort install
  ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
  ompile your kernel, and restart installation.

Hola, estic intentant instalar els controladors de la meva targeta nvidia (GeForce FX 5600), al meu sistema lenny, pero es veu que el kernel es va compilar amb gcc-4.1 i el compilador que tinc actiu en la meva maquina es el gcc-4.2 (tambe tinc instlat el 4.1, però no m'el trova/reconeix l'instalador de nvidia).

Tal com explica el log de dalt, si aconsegueixo que la variable d'entrorn de CC apunti a la versio gcc-4.1 enlloc de la gcc-4.2 potser aconsegueixo que m'acabi de compilar tot el tema.

Algu/na em diu com puc fer això?

Ja he probat de desinstlar gcc-4.2 però no ha funcionat, gcc-4.2 te elements imprescindibles per a que funcioni la compilació.
També he probat de fer:
# export IGNORE_CC_MISMATCH=1
però no és la solució.


gracies.


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    
  Registered user num. 368051 
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
Reply to: