[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nvidia - The CC version check failedhola hubble,

El Sun, Nov 11, 2007 at 03:12:29PM +0100 hubble ha dit:

> -> The CC version check failed:
> 
>  The compiler used to compile the kernel (gcc 4.1) does not exactly match the
>  current compiler (gcc 4.2). The Linux 2.6 kernel module loader rejects kern
>  el modules built with a version of gcc that does not exactly match that of t
>  he compiler used to build the running kernel.
> 
>  If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
>  ect "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort install
>  ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
>  ompile your kernel, and restart installation.
> 
> Hola, estic intentant instalar els controladors de la meva targeta nvidia (GeForce FX 5600), al meu sistema lenny, pero es veu que el kernel es va compilar amb gcc-4.1 i el compilador que tinc actiu en la meva maquina es el gcc-4.2 (tambe tinc instlat el 4.1, però no m'el trova/reconeix l'instalador de nvidia).
> 
> Tal com explica el log de dalt, si aconsegueixo que la variable d'entrorn de CC apunti a la versio gcc-4.1 enlloc de la gcc-4.2 potser aconsegueixo que m'acabi de compilar tot el tema.
> 
> Algu/na em diu com puc fer això?

prova-ho amb:

CC=<ruta_al_binari_del_gcc_4.1> <instalador_de_nvidia>

m.

-- 
 Si deseas mantener tu libertad, debes estar preparado para defenderla
             (Richard Stallman)
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-Reply to: