[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: socors, problemes amb aptHola a tothom, finalment la meva paciencia no ha pogut més i he reinstalat el sistema base amb una lenny, espero que no em doni tants problemes...

vaig provar les noves versions d'apt, apt-utils, vaig començar a actualitzar paquets manualment amb dpkg -i, sense notar cap tipus de millora, fins que em vaig fartar...

dpkg --get-selections > paquets
cp -a /etc .
cp -a /var/log .
cp -a /root .
reboot
etc

gracies a tothom

On Wed, 31 Oct 2007 20:52:39 +0000
Albert <alatak@gmail.com> wrote:

> 
> El dc 31 de 10 del 2007 a les 21:13 +0100, en/na alex va escriure:
> > He cambiat els repositoris pero tampoc no son, no sembla que sigui wget tampoc, aquests son els missatges que obtinc
> > 
> > localhost:/home/casti# apt-get update
> > E: Method http has died unexpectedly!
> > localhost:/home/casti# aptitude update
> 
> Hola, el dia 27 vaig deixa de actualitzar apt i apt-útils, doncs em
> reportaven conflictes de dependències i els vaig actualitzar el 29, que
> ja eren solventats, suposo que el problema va per aquí.
>  Jo faria un "apt-get - f install" per a forçar la instalació que pot
> estar trencada, si no funciona, pots baixar-te els paquets "apt" i
> "apt-utils" i instalarlos amb dpkg -i. 
> 
> Espero que ho arreglis 
> -txeik
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: