[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: [caliu-patents] Canvi de domini de caliu.info -> a caliu.cat]missatge de canvi de servidors de caliu.info a caliu.cat
Marc Furtià
P.D. Espero que sigui d'interés pel personal
--- Begin Message ---
Bé, no és que jo sigui el millor per explicar-ho, però val 
més que ho expliqui algú que no passar sense avisar... 
Si de cas ja em corregiran si cal...

Resulta que antigament caliu tenia el domini caliu.net, 
després va passar a caliu.info i ara fa un temps que 
estem a caliu.cat. Fins ara també es pot accedir per 
caliu.info, i de fet hi ha aproximadament tants enllaços 
a caliu.info com a caliu.cat. Però el domini caliu.info 
caduca i per no pagar tants dominis el deixarem caducar. 
Això vol dir que si seguiu enllaços a caliu.info us poden fallar i 
tot això. L'adreça bona a partir d'ara serà la caliu.cat
que ja fa un temps que funciona. 

Penseu a modificar les adreces preferides, o enllaços des de les vostres webs 
que pogueu tenir si encara useu caliu.info, i no us descuideu d'actualitzar el 
fitxer /etc/apt/sources.list si useu les repliques de caliu
per actualitzar la vostra distribució. D'aquí a uns dies 
(no recordo quants) ftp.caliu.info, www.caliu.info, patents.caliu.info , 
etc. deixaran de funcionar. 

Si algú està a la llista de debian en català o d'altres que 
puguin utilitzar les rèpliques del nostre servidor ftp, 
estaria bé reenviar-hi aquest missatge.

Gràcies i perdoneu les molèsties. 


Xavi Drudis Ferran, de part de la
Junta de Caliu , associació d'usuaris i usuàries de GNU/linux en llengua catalana

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
caliu-patents mailing list
caliu-patents@cpl.upc.edu
https://lists.lafarga.cpl.upc.edu/mailman/listinfo/caliu-patents

--- End Message ---

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: