[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Seguretat en un servidor apache localEl Thu, 06 Sep 2007 11:42:33 +0200
ilion1250 <ilion1250@gmail.com> va dir:

> L' escaneig amb nmap em dona el port 80 com obert.

Suposo que ho has fet be, però tingues en compte que l'escaneig amb nmap l'has de fer desde un altra ordinador (si vols controlar internet, desde internet), el teu ordinador host no val ja que el resultat ve a ser el mateix que fer un 
# netstat -atun | grep "LISTEN"

més o menys (netstat et llistarà per *interfaces* i nmap no ho te en compte això ja que se suposa que escaneja desde fora).

apa, 8-)

-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    
  Registered user num. 368051 
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
Reply to: