[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Partició perdudaBones!

Fa uns dies vaig fer un petit desastre amb les particions del meu
portàtil, al punt que una d'elles, el meu /home va ser eliminada.
El meu dubte és a veure si podria recuperar-la, si no la partició
sencera almenys les dades que hi havia. I donç? us heu trobat amb el
mateix cas o parescut? Heu pogut fer-hi res?


Gracies per endavant!

Reply to: