[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Partició perdudaSi desque vas esborrar la particio, no has fet d'altres
particions i no has formatejat el lloc a on estava la teva
partició, pots provar a re-crearla amb les mateixes mides
que tenia, pero sense formatar. a veure si hi ha sort.

Tingues en compta que ha de ser exactament de la mateixa
mida.

Sort!
>Bones!Fa uns dies vaig fer un petit desastre amb les
>particions del meuportà til, al punt que una d'elles, el
>meu /home va ser eliminada.El meu dubte és a veure si
>podria recuperar-la, si no la particiósencera almenys
les
>dades que hi havia. I donç? us heu trobat amb elmateix
cas
>o parescut? Heu pogut fer-hi res?Gracies per endavant!
Reply to: