[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian GNU/Linux 4.0 (què ha de dir tenir el meu sources.list?)bona nit,

com afecta el llançament als repositoris d'una netinstall feta al gener?


el sources té:
deb http://debian.hands.com/debian/ testing main contrib
deb http://security.debian.org/ testing/updates main
# deb http://www.debian-multimedia.org/ etch main
# created by speedycerviche-4

la tercera línia està comentada pels W:errors que em donava...

aquests estan be, o calen uns altres?


--
un altre món és necessari!
GNU@linux:/$ apt-get debian
<---------------------------------------------------------->
Prudència contra l' SPAM.
Si fas enviaments col·lectius
FÉS SERVIR LA CÒPIA OCULTA (Cco, Bcc)
Gràcies!
---------------------------------------------------------
<NO envieu arxius .doc>
http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html
http://www.dc.fi.udc.es/os/~afyanez/Practicas/practicas-doc.htmlReply to: