[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: targeta wifiA Dimecres 28 Març 2007 18:29, Lluís Gras va escriure:
> > Em podeu recomanar una targeta wifi que funcioni perfecte a Linux?
> > Vull dir sense ndiswrappers ni res d'això. �s que ara faig servir una
> > d-link amb ndiswrapper, que té un comportament estrany... En principi
> > funciona normalment, però quan he de moure fitxers molt grans, des de
> > la mà quina amb aquesta targeta cap a una altra, es bloqueja. I no sols
> > la targeta, sino que tot els sistema grà fic se'n veu afectat i he de
> > reiniciar-la. A més, també causa problemes en la mà quina que rep
> > aquests fitxers, i les he de reiniciar les dues. Curiosament això no
> > passa si el fitxer gran l'he de moure des de fora cap a aquesta
> > mà quina. Dedueixo que deu ser degut a que el funcionament amb el
> > "parxe" ndiswrapper no acaba de ser del tot correcte. (si sospiteu
> > alguna altra causa, m'ho dieu). Com ara són relativament barates, he
> > pensat de canviar la d-link per una amb suport nadiu a Linux. Quina em
> > recomaneu? Més que dir-me que porti Prism o Atheros, millor la marca -
> > model, que em serà més fà cil de demanar a la botiga.
> >
> > Ricard
>
> Jo les darreres que he comprat són unes Conceptronic usb C54RU que
> funcionen prou bé amb http://rt2x00.serialmonkey.com/rt73-cvs-daily.tar.gz
> i fins i tot es poden posar en mode monitor i jugar una estona amb
> l'airsnort i les wifis dels weïns, tot a nivell purament didàctic ... per
> postres costen uns 20 eurillos que tampoc és cap fortuna.

Sí, i a més crec que són de les poques que els drivers són purament lliures.

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí            GNU/Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada AT ekiga.net    GnuPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpuZNOoLgcI6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: