[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubte amb els snapshotOn Mon, Mar 26, 2007 at 08:23:32PM +0200, Benjamí Villoslada wrote:
> Es tracta del kdepim, i avui tampoc ha arribat el 3.5.6 que hi ha al snapshot. 
> Seguim amb el 3.5.5 a can ftp.fr.debian.org:
> 
> $ apt-cache policy kdepim
> kdepim:
>  Instal·lat: 4:3.5.5.dfsg.1-6
>  Candidat: 4:3.5.6.dfsg.1-1
>  Taula de versió:
>   4:3.5.6.dfsg.1-1 0
>     500 http://snapshot.debian.net pool/kdepim Packages
> *** 4:3.5.5.dfsg.1-6 0
>     500 ftp://ftp.fr.debian.org unstable/main Packages
>     500 http://snapshot.debian.net pool/kdepim Packages
>     100 /var/lib/dpkg/status
> 
> :?

És la versió que hi ha a «experimental»,
 http://packages.debian.org/kdepimReply to: