[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubte amb els snapshotBenjamí Villoslada dixit:
> Els snapshot poden tenir versions més noves?  No són retrats de versions
> antigues dels repositoris 'oficials'?

"Els snapshot" no, l'snapshot, si ho recordo bé. Desconeixo si segueix igual, 
però originalment era el projecte d'un senyor japonès que no sabia què fer 
amb el seu ordinador nou i la seva ADSL de 100Mb.

Em sembla que el que feia era baixar-se els updates i calcular-ne les deltes 
de la versió anterior per no guardar tot el paquet. Si segueix essent així, 
tal com tu dius, hauries de trobar-hi sols paquets antics.

Potser el repositori d'on tu actualitzes es sincronitza més tard que el seu?

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: