[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dubte amb els snapshotIntentant retrocedir el kpilot he afegit aquest snapshot al sources.list:

deb http://snapshot.debian.net/archive pool kdepim

Després de l'update per a veure el que hi ha al snapshot, he vist una versió 
més nova de tot el kdepim (des del kpilot fins al kmail) que no pas la dels 
repositoris oficials de la Debian Sid.

Els snapshot poden tenir versions més noves?  No són retrats de versions 
antigues dels repositoris 'oficials'?

-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: