[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Estic viu !!! ... o no ?Tembla que ti ... endavant Eskamot Espiral ;-)

2007/3/23, Lluís Gras <serni@serni.net>:
Bones, fa un parell de dies que arran d'una actualització del postfix +
cyrus tenia el server de correu potes enlaire :(

Aprofito per reincorporar-me a la llista i testejar si la cosa funciona ...--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: