[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: primeres compilacionsholes,

he intentat iniciar una sessió en anglès i peta pel mateix lloc.
l'anglès que trio a la pantalla blava de l'inici de sessió es posix/c
english, és el que cal?

també he intentat fer ./configure ;  make havent fet export
en_gb-utf-8 (o algo així que un colega em va suggerir per "canviar
l'entorn") però peta al ca.gmo, o qualsevol si es comenta la línia ca
o de. seguirem buscant!

josep maria, de quin arxiu he de modificar aquest locale?


salut

El 19/03/07, Josep Ma. Ferrer ha escrit:
Si canvies el "locale" abans de compilar, et funciona?

$ LC_ALL=en_US
Reply to: