[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes de guionatge amb el LatexA Dimarts 20 Març 2007 16:10, Orestes Mas va escriure:
> Pregunta especial per al Leo, que sé que en sap una mica de LaTeX, però
> també per qualsevol altre que en tingui una mica d'idea.
>
> Resulta que estic confegint un document amb LaTeX, però no hi ha manera que
> em funcioni el guionatge en català, per la qual cosa algunes paraules em
> superen els marges preestablerts (overfull \hbox...)
>
> Utilitzo la distribució "texlive" ja que vaig veure que recentment el tio
> que es cuidava de mantenir la "tetex" ha deixat de fer-ho i recomana a
> tothom que es passi.
>
> Sembla que la texlive no té activat el guionatge català per omissió, per la
> qual cosa edito el fitxer /etc/texmf/language.d/09texlive-base.cnf i li
> afegeixo al final la línia:
>
> catalan         cathyph.tex
>
> Nota: sembla que abans aquest fitxer es deia cahyp.tex o cathyp.tex, cosa
> que era un bug. Sigui com sigui l'important és que el nom sigui el mateix
> que el fitxer que hi ha a /usr/share/texmf-texlive/tex/generic/hyphen/
>
> Després d'això es crida:
>
> sudo update-language
> sudo fmtutil-sys --all
>
> i ja s'hauria d'haver activat el guionatge. Efectivament, quan compilem
> (amb pdflatex en el meu cas) surt:
> <...>
> LaTeX2e <2003/12/01>
> Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, usenglishmax, catalan,
> loaded.
>
> Per tant, carrega els patrons de guionatge.
>
> Ara bé, quant al resultat final, ni cas. Segueixen els "overfull \hbox..."
> i només els puc eliminar indicant manualment els punts de guionatge per les
> paraules afectades, com per exemple a\-ris\-tò\-cra\-ta.
>
> Alguna idea?


http://www.lsi.upc.edu/~valiente/tug-catalan.html

jo no en sé tant ....

sé que hi ha hagut algun problema amb l'idioma català a debian, ja que 
malauradament ha entrat dintre del paquet texlive-lang-spanish en comptes de 
tenir un texlive-lang-catalan.

LeoReply to: