[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes de guionatge amb el LatexPregunta especial per al Leo, que sé que en sap una mica de LaTeX, però també 
per qualsevol altre que en tingui una mica d'idea.

Resulta que estic confegint un document amb LaTeX, però no hi ha manera que em 
funcioni el guionatge en català, per la qual cosa algunes paraules em superen 
els marges preestablerts (overfull \hbox...)

Utilitzo la distribució "texlive" ja que vaig veure que recentment el tio que 
es cuidava de mantenir la "tetex" ha deixat de fer-ho i recomana a tothom que 
es passi.

Sembla que la texlive no té activat el guionatge català per omissió, per la 
qual cosa edito el fitxer /etc/texmf/language.d/09texlive-base.cnf i li 
afegeixo al final la línia:

catalan         cathyph.tex

Nota: sembla que abans aquest fitxer es deia cahyp.tex o cathyp.tex, cosa que 
era un bug. Sigui com sigui l'important és que el nom sigui el mateix que el 
fitxer que hi ha a /usr/share/texmf-texlive/tex/generic/hyphen/

Després d'això es crida:

sudo update-language
sudo fmtutil-sys --all

i ja s'hauria d'haver activat el guionatge. Efectivament, quan compilem (amb 
pdflatex en el meu cas) surt:
<...>
LaTeX2e <2003/12/01>
Babel <v3.8g> and hyphenation patterns for english, usenglishmax, catalan, 
loaded.

Per tant, carrega els patrons de guionatge.

Ara bé, quant al resultat final, ni cas. Segueixen els "overfull \hbox..." i 
només els puc eliminar indicant manualment els punts de guionatge per les 
paraules afectades, com per exemple a\-ris\-tò\-cra\-ta.

Alguna idea?

Gràcies,

Orestes.Reply to: