[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Paquets>
> Però tinc un dubte ...
> Si baixo un paquet via ftp o wget o el que sigui, i l'instal·lo
> directament
> des d'una finestra de terminal... què passa amb la informació del paquet ?
> Hi ha alguna manera que quedi dins de la llista de paquets amb els que
> apt-get o synaptics treballa ?

Si fas servir dpkg per a instal·lar el programa, aquest passa a formar
part dels paquets dintre del synaptic de l'estat "local o obsolets".

Cal recordar que tant synaptic com apt-get són un frontend del dpkg.

Una altra cosa és si compiles el programa a partir del codi font.
Aleshores no apareixerà a la llista de paquets instal·lats ni a dpkg, ni a
synaptic, ni a dselect ni a aptitude.

Salut!
Reply to: