[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: a voltes amb error actualitzarHome... segur que a /var/log o a /var/cache/apt pots eliminar arxius 
suficients com per tenir una mica d'espai per fer les actualitzacions...

El Wednesday 17 January 2007 18:05, Víctor Domènech va escriure:
> Ja fa temps vaig fer la consulta pero continuo igual, ara tinc temps i
> podré provar.
> el tema es que al fer apt-get upgrade o dist-upgrade em diu:
>
> ls següents paquets tenen dependències sense satisfer:
>
>   linux-image-2.6-486: Depén: linux-image-2.6.18-3-486 però no està
> instal·lat
> E: Dependències sense satisfer. Proveu-ho usant -f.
>
> i despres l'hi dic apt-get -f install i diu:
>
> S'estan preconfigurant els paquets...
> (S'està llegint la base de dades ... hi ha 95591 fitxers i directoris
> instal·lats actualment.)
> S'està desempaquetant linux-image-2.6.18-3-486 (de .../linux-
> image-2.6.18-3-486_2.6.18-7_i386.deb) ...
> Done.
> dpkg: s'ha produït un error en processar /var/cache/apt/archives/linux-
> image-2.6.18-3-486_2.6.18-7_i386.deb (--unpack):
>  ha fallat en buffer_write(fd) (9, ret=-1): rerefons dpkg-deb durant
> «./lib/modules/2.6.18-3-486/kernel/net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko»: No
> resta espai en el dispositiu
> dpkg-deb: el subprocés paste fou finalitzat pel senyal (La canonada s'ha
> trencat)
> Running postrm hook script /sbin/update-grub.
> Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
> Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
> Searching for splash image ... none found, skipping ...
> Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486
> Updating /boot/grub/menu.lst ... done
>
> S'han trobat errors en processar:
>  /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.18-3-486_2.6.18-7_i386.deb
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
>
>
> si es problema d'espai com redimensiono les particions, no puc desmontar ni
> / n'hi /Home
> no se com fer-ho
>
> es debian etch
>
> gracies

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

  Un hacker no va a reunions de hackers
  argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
  "creant en la web des de 1995"

  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: