[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: a voltes amb error actualitzar> Ja fa temps vaig fer la consulta pero continuo igual, ara tinc temps i
> podré
> provar.
> el tema es que al fer apt-get upgrade o dist-upgrade em diu:
>
> ls següents paquets tenen dependències sense satisfer:
>
>   linux-image-2.6-486: Depén: linux-image-2.6.18-3-486 però no està
> instal·lat
> E: Dependències sense satisfer. Proveu-ho usant -f.
>
> i despres l'hi dic apt-get -f install i diu:
>
> S'estan preconfigurant els paquets...
> (S'està llegint la base de dades ... hi ha 95591 fitxers i directoris
> instal·lats actualment.)
> S'està desempaquetant linux-image-2.6.18-3-486 (de .../linux-
> image-2.6.18-3-486_2.6.18-7_i386.deb) ...
> Done.
> dpkg: s'ha produït un error en processar /var/cache/apt/archives/linux-
> image-2.6.18-3-486_2.6.18-7_i386.deb (--unpack):
>  ha fallat en buffer_write(fd) (9, ret=-1): rerefons dpkg-deb durant
> «./lib/modules/2.6.18-3-486/kernel/net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko»: No
> resta
> espai en el dispositiu
> dpkg-deb: el subprocés paste fou finalitzat pel senyal (La canonada s'ha
> trencat)
> Running postrm hook script /sbin/update-grub.
> Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
> Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
> Searching for splash image ... none found, skipping ...
> Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.15-1-486
> Updating /boot/grub/menu.lst ... done
>
> S'han trobat errors en processar:
>  /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.18-3-486_2.6.18-7_i386.deb
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
>
>
> si es problema d'espai com redimensiono les particions, no puc desmontar
> ni
> / n'hi /Home
> no se com fer-ho
>
> es debian etch
>
> gracies
>
>
>
> --
> Víctor  Domènech
> Goya 11 1r 2a
> 08012 Barcelona
> katibu@gmail.com
> 617 41 81 99
> Linux User #432064 http://counter.li.org
> http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html
>

Amb alguna live , com la del Gparted ... podràs redimensionar , sí és
possible, les particions i guanyar espai.Reply to: