[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ajut amb xarxa casolanaA Dimarts 16 Gener 2007 11:36, Guillem Barba va escriure:

>
> ROUTER
> 	1- PC1
> 	2- PC2
> 	3- PC3
> 	4- HUB
> 		1- PC4
> 		2- PC5
> 		3..8- Els següents regals de reis ;-)
>
OK

>
> Si té vàries interfícies (o la resta de màquines es connectarien per wifi)
> es podria fer això substituïnt a l'esquema anterior el HUB pel Linksys. Si
> el poses funcionant COM UN ROUTER sí que et crearà una subxarxa (per tant
> IPs diferents i els seus clients l'hauran de tenir a ell com a gw). Has de
> tenir en compte de configurar el servidor DHCP (si és que funciones així)
> perquè serveixi una subxarxa diferent.
> Per exempe,
> ROUTER 1 -> 192.168.0.0/24
> ROUTER 2 -> 192.168.1.0/24
>
> però es possible (i més si li tens posat linux) que el puguis posar en mode
> Bridge de manera que simplement fa de pont (no de router) i, per tant,
> totes les màquines estaran en la mateixa subxarxa i amb gw=ROUTER1
>
Amb el linksys depen del firmware però en principi tant és l'adreçament ja que 
per defecte hi ha un bridge entre els ports eth que diu 1,2,3,4. Per tant 
funciona com un switch. El que sí que has de vigilar és que NO tinguis més 
d'un servidor dhcp alhora a la xarxa.
 ROUTER
	1- PC1
	2- PC2 	
	3- PC3 	
	4- LINKSYS-1:
			2- PC4
			3- PC5
 			4- Els següent regals de reis ;-)
> salut!
Segur que el hub a damunt deu anar a 10 mbits ^_^

Attachment: pgpicCcH2D14_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: