[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: m'he quedat sense consolesA Dijous 23 Novembre 2006 00:55, rpb va escriure:
> Jo ja fa temps que intento, per curiositat, doncs com a útil per
> treballar no crec que ho sigui, fer funcionar el beryl aquest. Pel que
> he pogut averiguar, si vols acceleració gràfica amb fglrx a edgy, has
> de posar aquesta línia al xorg.conf:
>
> Section "Extensions"
> 	Option "Composite" "0"
> EndSection
>
> Ara, acceleració gràfica en tindràs, i fglrx certament suporta opengl,
> però li falta alguna cosa per quÚ funcioni amb aiglx, segons vaig
> trobar a internet:
> "Si, el driver libre tiene las extensiones necesarias para trabajar
> con aiglx, pero el driver fglrx no"
>
> Sembla, però, que si funciona amb xgl. Jo em pensava que eren el
> mateix, però es veu que no.
>
> Fins ara no he tingut cap Úxit, al arrencar beryl, o bé em quedo amb
> metacity pelat, o bé perdo el gestor de finestres i em quedo amb
> finestres "pelades" (sense barra superior, ni botons per minimitzar,
> etc) i un escriptori sobre el que no puc fer res amb el ratolí. Vaig a
> provar el que diu aquesta web francesa, hi ha noves opcions que posar
> a "device" que jo no tinc...
>

Bé, ja ho he aconseguit, però amb la NVIDIA de casa. Això no et solucionarà el 
problema de com activar les extersions AIGLX en la teva Radeon, però com a 
mínim et puc dir quins passos he seguit jo:

1) Com que a casa tinc Debian Sid que porta les xorg 7.1, que teòricament ja 
tenen AIGLX incorporat, he decidit tirar per AIGLX enlloc de XGL.

2) He instal·lat el driver propietari de NVIDIA (ja el desinstal·laré quan 
acabi les proves :-). Sembla que ha de ser a partir de la versió 9000 perquè 
suporti AIGLX. Com que amb el module-assistant només instal·la la 87xx, he 
usat l'instal·lador de NVIDIA. Problema: aquest instal·lador no crea un 
enllaç simbòlic i aleshores les extensions GLX no arrenquen. Si es té 
instal·lada alguna versió antiga (paquet nvidia-glx, per exemple) sh'ha de 
desinstal·lar.
L'enllaç a crear és:
/usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so -> /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so.1.0.9629

3) el xorg.conf que tinc és:

Section "ServerLayout"
  Identifier   "Default Layout"
  Screen     "Default Screen" 0 0
  InputDevice  "Generic Keyboard"
  InputDevice  "Configured Mouse"
  Option     "AIGLX" "true"
EndSection

Section "Files"

    # path to defoma fonts
  FontPath    "/usr/share/fonts/X11/misc"
  FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
  FontPath    "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
  FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
  FontPath    "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
  FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  FontPath    "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
  FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  FontPath    "/usr/share/fonts/X11/Type1"
  FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
  FontPath    "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
  FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
  FontPath    "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
  FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
  FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
  Load      "dbe"
  Load      "bitmap"
  Load      "ddc"
  Load      "extmod"
  Load      "freetype"
  Load      "glx"
  Load      "int10"
  Load      "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier   "Generic Keyboard"
  Driver     "kbd"
  Option     "CoreKeyboard"
  Option     "XkbRules" "xorg"
  Option     "XkbModel" "pc105"
  Option     "XkbLayout" "es"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier   "Configured Mouse"
  Driver     "mouse"
  Option     "CorePointer"
  Option     "Device" "/dev/input/mice"
  Option     "Protocol" "ImPS/2"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "BenQ FP931"
  HorizSync    31.0 - 83.0
  VertRefresh   56.0 - 76.0
  Option     "DPMS"
EndSection

Section "Device"
  Identifier   "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600]"
  Driver     "nvidia"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Default Screen"
  Device     "nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600]"
  Monitor    "BenQ FP931"
  DefaultDepth  24
  Option     "AddARGBGLXVisuals" "true"
  Option     "UseFBDev" "true"
  Option     "AllowGLXWithComposite" "true"
  SubSection   "Display"
    Depth    1
    Modes   "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection   "Display"
    Depth    4
    Modes   "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection   "Display"
    Depth    8
    Modes   "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection   "Display"
    Depth    15
    Modes   "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection   "Display"
    Depth    16
    Modes   "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
  SubSection   "Display"
    Depth    24
    Modes   "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
EndSection

Section "Extensions"
  Option     "Composite" "Enable"
EndSection
---------------------------------

4) Ara falta un gestor de finestres capaç d'usar "composite". N'hi ha 3: 
compiz, beryl i metacity. He instal·lat el beryl segons les instruccions de 
http://wiki.beryl-project.org/index.php/Install/Debian/AIGLX
Aqui comencen els merders de paquets, perquè el "emerald" (que és un decorador 
de finestres, qui et fa aparèixer els botons de tancar, la barra de títol, 
etc) donava un problema de dependències. Demanava la versió >2.15 de la 
llibreria libwnck i a la Sid només hi ha la 2.14. Total, que he hagut de 
baixar les fonts de la 2.16 i compilar-la, desinstal·lar la 2.14 i enganyar 
al dpkg forçant-lo a que instalés l'emerald sense tenir en compte la libwnck 
aquesta. Una altra cosa: com que per defecte la libwnck 2.16 s'ha instal·lat 
a /usr/local/lib enlloc de /usr/lib, he hagut d'incloure el primer directori 
a /etc/ld.so.conf i executar "ldconfig" per que el sistema la trobi.

5) Un cop fet tot això, he entrat a les X, he obert una consola i he 
executat "beryl-manager" (més recomanable que beryl --replace a seques, 
perquè de la primera manera et deixa una icona molt útil a la safata del 
sistema per recuperar l'antic gestor de finestres -kwin en el meu cas- si les 
coses no rutllen)

6) Bé, el resultat és força espectacular:

http://static.flickr.com/105/304263705_24f4a81ee2_m.jpg
http://flickr.com/photos/98614816%40N00/304263705/
(No sé gaire com va encara això del flickr. Poso 2 enllaços per si de cas)

-- 
******************************************************
Orestes Mas Casals
Universitat Politècnica de Catalunya
Linux User 285092  http://counter.li.org
Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/
******************************************************Reply to: