[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian i SambaBon dia,

no és ben bé el que demanes, però jo vaig estar fent experiments per
tal que una màquina amb Debian Sarge autentiqués usuaris contra un
Windows amb Active Directory i que muntés com a directori HOME de
l'usuari l'espai de disc del que disposen al servidor. La diferència
principal amb el que tu fas és que les màquines Debian no exporten cap
recurs. El document on descric l'experiment està a l'adreça

  http://www.lsi.upc.es/~tonis/inf/DebianETSEIB.html

Al document li falten les conclusions de l'experiment: no és gens bona
idea que el directori HOME d'un usuari sigui un sistema de fitxers
Samba. No permet crear links, pipes, sockets, locks, ... i això fa que
aplicacions sofisticades que creen fitxers de configuració en el HOME
de l'usuari deixin de funcionar.

Per la part relacionada amb l'Active Directory vaig consultar la
documentació de Samba següent:

  http://us4.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/domain-member.html#ads-member

Sort,

Toni Soto

> From: Josep Molero i Puig <josep.molero@sp.procap.com>
> Date: Thu, 23 Nov 2006 11:54:01 +0100
> 
> Bon dia...
> He estat fent proves amb PCs vellots, muntant-hi una distribució Debian.
> Les proves que he fet amb samba han estat satisfactories tot i no haver-hi
> aprofundit molt.
> Les proves s'han fet en un entorn Windows NT 4.0, amb WINS funcionant.
> 
> La màquina Debian és capaç d'accedir a recursos de la LAN Windows, i alhora
> és capaç de proporcionar recursos (carpetes compartides).
> 
> Diria que l'esquema d'usuaris i password és el més fàcil que he trobat.
> Amb l'eina SWAT afegeixo usuaris a la base de dades de SAMBA, i els faig
> coincidir amb els de Windows.
> Però com deia, les proves estan fetes en un entorn de domini Windows NT, amb
> WINS funcionant.
> 
> Ara bé, m'agradaria agafar aquesta màquina Debian + Samba (Versió
> 3.0.14a-Debian) i muntar-la en una latra xarxa on hi ha un Windows 2000
> Server amb Active Directory.
> Quines accions bàsiques he de fer per a què el Debian vegi els recursos de
> la xarxa controlada per el 2000 Server ?
> I per a què les altres màquines Windows de la xarxa puguin accedir als
> recursos de la Debian ?
> 
> Gràcies !!!
> 

-- 
Antoni Soto Riera

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal 647, 8a planta
08028 BARCELONA

phone: (+34) 93 401 60 46
fax:   (+34) 93 401 60 50 
e-mail: tonis@lsi.upc.edu
http://www.lsi.upc.es/~tonisReply to: