[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ripeixar un dvd-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

En/na Carles Oriol ha escrit:
> mencoder (de l' mplayer)
> 
> Referència:
> 
> mencoder -vf pullup,pp=md -ovc lavc -ffourcc DX50 -lavcopts
> threads=2:vcodec=mpeg4:vbitrate=950:keyint=250:lumi_mask=0:dark_mask=0:vme=4:vfdct=0:idct=0
> -oac mp3lame -lameopts vbr=3:br=64:q=0 dvd://1 -aid 129 -o ~/dvd1.avi

He provat la versió que porta ubuntu i no sembla que agafi
el DVD encriptat, quant mencodeixa diu:

 a52: CRC check failed! ) 0.00fps Trem:  0min  0mb A-V:-0.012 [0:0]

i l'arxiu resultat no es veu bé, surten quadrets. Les versions
que tinc instal·lades són:

 libdvdread3   0.9.6-3ubuntu1
 mencoder    0.99+1.0pre8-0ubuntu8


He mirat de compilar jo mateix el libdvdcss, libdvdread i
després mplayer, però a l'executar mencoder em diu :

 libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.

i això que abans de fer-ho m'he assegurat de desinstal·lar
les llibreries de l'apt.

El libdvdread té això al Makefile:

 CSS_LIBS = -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib -ldvdcss

Les versions que compilo són:

 libdvdcss-1.2.9
 libdvdread-0.9.7
 MPlayer-1.0rc1
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.3 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFFWr7FVfvsWQAffzIRAu/oAKDFOpj46f0TMbtzKWWVCC2roQsoTgCgpM6R
nb4c7LTLE8mDeVR9ZqgS4vU=
=bRI6
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: