[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ripeixar un dvdmencoder (de l' mplayer)

Referència:

mencoder -vf pullup,pp=md -ovc lavc -ffourcc DX50 -lavcopts threads=2:vcodec=mpeg4:vbitrate=950:keyint=250:lumi_mask=0:dark_mask=0:vme=4:vfdct=0:idct=0 -oac mp3lame -lameopts vbr=3:br=64:q=0 dvd://1 -aid 129 -o ~/dvd1.avi

    Carles Oriol
    carles@kumbaworld.com

El dl 13 de 11 del 2006 a les 09:11 +0100, en/na Francesc Guasch va escriure:
Hola, he estat mirant de passar un DVD original a un arxiu i
no he trobat com fer-ho.

He probat diferents packages, inclós he compilat el meu propi
mplayer i les llibreries del dvdcsss, però res. Entre altres
he provat això, alguns compilats, d'altres baixant el package:

dvd::rip
acidrip
lxdvdrip
dvdbackup
drip

Algú ha tingut alguna experiència amb èxit ?


Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: