[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fetchmail i postfixA Dijous 02 Novembre 2006 13:12, stoker va escriure:
> a main.cf hi ha
> mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
>
> hi era per defecte, no se que es la variable $EXTENSION però així funciona
> correctement com a servidor de correu Internet
>
> A Dijous 02 Novembre 2006 12:55, Pere Nubiola Radigales va escriure:
> > afeigeic al main.cf la comanda seguent
> > mailbox_command = /usr/bin/procmail
> >
> > 2006/11/2, stoker <stokerr@gmail.com>:
> > > Hola,
> > >
> > >
> > > A la feina TOTS el correus que van al nostre domini els recull un ISP
> > > extern i jo el reparteixo aquí amb un servidor windows que tenim.
> > >
> > > Acabo de muntar un servidor de mail amb
> > > fetchmail+postfix+courier+squirelmail per tal de substituir el servidor
> > > windows i funciona correctament com a servidor internet però no
> > > aconsegueixo que fetchmail doni els missatges a procmail, van a parar
> > > tots a /var/mail/root.
> > >
> > > algú em pot indicar com dir a fetchmail que el que baixi ho doni a
> > > procmail perque ho reparteixi a les busties?
> > >
> > > Salud

Bé,

jo no sóc un expert i a més no vaig servir el procmail. Però, sí que faig 
servir el fetchmail i em sembla, crec que estaré molt equivocat, però estaria 
bé que repassessis un parell de coses. Jo el que tinc muntat és similar a lo 
teu però amb exim. Estaría bé també que repassessis que el correu local et 
funciona, o sigui, que pots enviar-li un correu als teus usuaris i apareix a 
la seva bústia.

L'exim, per coses del fetchmail no el toco per a res, però el fetchmail el 
tinc configurat de la següent manera:

- a _cada_ usuari de la meva màquina tinc un .fetchmail con hi ha la 
configuració típica del fetchmail.Ex:
set nobouncemail
set no spambounce
set properties ""
poll servidor.correu.net with proto POP3
    user 'lpalomo' there with password 'XXXXXXXXX' is 'leo' here
- tinc un fitxer /etc/fetchmail.users amb la llista dels usuaris als qui 
recolliré el correu.
- tinc un script fetchmail que diu:
----------------------------------------------------------
#!/bin/sh

USERDB="/etc/fetchmail.users"
OPTIONS="--syslog"

# Start fetchmail for each user listed in $USERDB
if [ -e $USERDB ] && [ -e `which fetchmail` ]; then
  for username in `cat $USERDB | grep -v \#`; do
    su -c "fetchmail $OPTIONS" $username 2> /dev/null
  done
fi
----------------------------------------------------------
- i al crontab de root, o al /etc/cron.d com et faci més gracia, afegeixes 
l'execució de l'escript cada quan vulguis.

L'escript el que fa és executat el fetchmail com si l'executés l'usuari de la 
llista fetchmail.users, de forma que l'usuari entrega el correu al servidor 
smtp de la màquina per l'usuari que té configurat.

No sé si et funcionarà, però potser t'ajuda.

Leo


-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpOTaca8pXkn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: