[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fetchmail i postfixHola,


A la feina TOTS el correus que van al nostre domini els recull un ISP extern i 
jo el reparteixo aquí amb un servidor windows que tenim.

Acabo de muntar un servidor de mail amb fetchmail+postfix+courier+squirelmail 
per tal de substituir el servidor windows i funciona correctament com a  
servidor internet però no aconsegueixo que fetchmail doni els missatges a 
procmail, van a parar tots a /var/mail/root.

algú em pot indicar com dir a fetchmail que el que baixi ho doni a procmail 
perque ho reparteixi a les busties?

SaludReply to: