[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fetchmail i postfixa main.cf hi ha
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"

hi era per defecte, no se que es la variable $EXTENSION però així funciona 
correctement com a servidor de correu Internet

A Dijous 02 Novembre 2006 12:55, Pere Nubiola Radigales va escriure:
> afeigeic al main.cf la comanda seguent
> mailbox_command = /usr/bin/procmail
>
> 2006/11/2, stoker <stokerr@gmail.com>:
> > Hola,
> >
> >
> > A la feina TOTS el correus que van al nostre domini els recull un ISP
> > extern i jo el reparteixo aquí amb un servidor windows que tenim.
> >
> > Acabo de muntar un servidor de mail amb
> > fetchmail+postfix+courier+squirelmail per tal de substituir el servidor
> > windows i funciona correctament com a servidor internet però no
> > aconsegueixo que fetchmail doni els missatges a procmail, van a parar
> > tots a /var/mail/root.
> >
> > algú em pot indicar com dir a fetchmail que el que baixi ho doni a
> > procmail perque ho reparteixi a les busties?
> >
> > SaludReply to: